Privatumo politika | Staigmenele.lt

Paieška

Sąvokos

1.1. Administratorius – staigemenele.lt darbuotojas.

1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip el.paštas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.3. Asmens duomenų valdytojas – staigmenele.lt.

1.4. Paskyra – tai prisijungimo priestaigmenele.lt sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą veiksmų seką staigmenele.lt svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.

1.5. Paslaugos – visos staigmenele.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių staigmenele.lt, pardavimą.

1.6. Pirkėjas – tai: (i) veiksnus pilnametis asmuo; (ii) juridiniai asmenys.

1.7. Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis Inhale.lt sistemoje bei savo Paskyroje.

1.8. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio staigmenele.lt, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Inhale.lt ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.

1.9. Taisyklės – tai prekių pirkimo – pardavimo staigmenele.lt taisyklės.

1.10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.11.Staigmenele.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.staigmenele.lt, 

1.13. Staigmenele.lt paskyros – tai staigmenele.lt paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Pvz., Facebook), kuriose staigmenele.lt aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.

Bendrosios Staigemenele.lt privatumo politikos nuostatos

2.1. Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą staigmenele.lt, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir gyvenamosios vietos ir/arba prekės pristatymo vietos adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo.

2.2. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.3 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia sutikimą pildydamas registracijos formą.

2.4. Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros bei kreiptis į staigmenele.lt  el. paštu info@staigmenele.lt dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.

2.5. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš inhale.lt nepageidauja, kad pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais ar nori pašalinti vartotoją, prašome susisiekti el. paštu info@staigmenele.lt . Pirkėjas gali atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

2.7. Staigmenele.lt įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo sutikimui, vykdant užsakymą per Staigmenele.lt partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.8. Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš staigmenele.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti staigmenele.lt Partneriams.

2.9.  Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie staigmenele.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti staigmenele.lt.

2.10. Jeigu staigmenele.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

2.11. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles.

Back to Top